CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 14/07/2023

Ký Tên Nhận Quà.

01-06-2023

Thời gian

- Sự kiện bắt đầu từ ngày 1 mở máy chủ.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nhẫn Giả đăng nhập mỗi ngày và ký tên ở giao diện sự kiện để nhận thưởng.

Phần thưởng

Ngày Phần thưởng Số lượng Tăng thêm đặc biệt
Thưởng ngày 1 Xu 50000 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 2 Điểm Bí Quyển 2000  
Thưởng ngày 3 Linh Ngọc 300 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 4 Xu 50000  
Thưởng ngày 5 Vinh dự 300 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 6  Vàng  100  
Thưởng ngày 7 Hồn Ngọc 300 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 8 Xu 100000  
Thưởng ngày 9 Điểm Bí Quyển 4000 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 10 Linh Ngọc 300  
Thưởng ngày 11 Xu 100000 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 12 Vinh dự 300  
Thưởng ngày 13  Vàng  150 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 14 Hồn Ngọc 600  
Thưởng ngày 15 Xu 150000 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 16 Điểm Bí Quyển 6000  
Thưởng ngày 17 Linh Ngọc 300 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 18 Xu 150000  
Thưởng ngày 19 Vinh dự 300 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 20  Vàng  200  
Thưởng ngày 21 Hồn Ngọc 900 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 22 Xu 200000  
Thưởng ngày 23 Điểm Bí Quyển 8000 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 24 Linh Ngọc 300  
Thưởng ngày 25 Xu 200000 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 26 Vinh dự 300  
Thưởng ngày 27  Vàng  300 Kích hoạt Thẻ VIP, số lượng nhận *2
Thưởng ngày 28 Hồn Ngọc 1200  
Thưởng ngày 29 Xu 250000 Kích hoạt thẻ tháng bất kỳ, Số lượng nhận *2
Thưởng ngày 30 Điểm Bí Quyển 10000  

Chúc Nhẫn Giả có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

-----Bé Na kính bút-----