CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 14/07/2023

Phúc Lợi Mở Server.

01-06-2023

SỰ KIỆN PHÚC LỢI MỞ SERVER - TƯỚNG TÂN SANG CHẢNH, QUÀ NGẬP TRÀN! 

Khám phá một máy chủ mới đầy thú vị trong Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile sẽ nhận phần thưởng đặc biệt và quà ngập tràn để ban tặng cho tất cả các Nhẫn Giả tham gia ! Hãy sẵn sàng để tham gia vào sự kiện "Phúc Lợi Mở Server" và trải nghiệm hành trình đầy phấn khích cùng những phúc lợi hấp dẫn.

Tận hưởng những lợi ích và ưu đãi đặc biệt chỉ có trong sự kiện "Phúc Lợi Mở Server". Nhẫn Giả  sẽ có cơ hội sở hữu những tướng mới, nâng cao sức mạnh của Nhẫn Giả và khám phá thế giới Naruto theo cách riêng của mình.

Nội Dung Sự Kiện: 

Ngày sự kiện Tên sự kiện Vật phẩm Số lượng
Ngày 1

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  50
Quyển Cổ Vũ 2
Vé Chiêu Mộ Genin 5
Vé Càn Quét 10
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Vé Chiêu Mộ Jonin Kép 1
Linh Ngọc 500
Xu Thông Linh 250
Chakra Kim Loại 5
Cốt truyện chính-Vượt ải chương 6
 Vàng  5
Naruto Cửu Vĩ 1
Cốt truyện chính-Vượt ải chương 7
 Vàng  10
Naruto Cửu Vĩ 1
Cốt truyện chính-Vượt ải chương 8
 Vàng  15
Naruto Cửu Vĩ 1
Cốt truyện chính-Vượt ải chương 9
 Vàng  20
Naruto Cửu Vĩ 1
Cốt truyện chính-Vượt ải chương 10
Vé Chiêu Mộ Chunin 1
Naruto Cửu Vĩ 1
Cường Hóa Nhẫn Cụ-12 món Nhẫn Cụ cường hóa lên cấp 12
Quả Chakra-1 100
Naruto Cửu Vĩ 1
Cường Hóa Nhẫn Cụ-16 món Nhẫn Cụ cường hóa lên cấp 16
Quả Chakra-1 200
Naruto Cửu Vĩ  1
Cường Hóa Nhẫn Cụ-20 món Nhẫn Cụ cường hóa lên cấp 20
Quả Chakra-1 300
Naruto Cửu Vĩ 1
Cường Hóa Nhẫn Cụ-24 món Nhẫn Cụ cường hóa lên cấp 25
Quả Chakra-1 400
Naruto Cửu Vĩ 1
Cường Hóa Nhẫn Cụ-24 món Nhẫn Cụ cường hóa lên cấp 30
Vé Chiêu Mộ Chunin 1
Naruto Cửu Vĩ 1
Ngày 2

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  50
Quà Đổi Mảnh SSS 5
Linh Ngọc 500
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Vé Chiêu Mộ Jonin Kép 1
Linh Ngọc 500
Xu Thông Linh 250
Chakra Kim Loại 5
Đấu Trường-Xếp hạng Đấu Trường cao nhất đạt hạng 1000
 Vàng  5
Naruto Cửu Vĩ 1
Đấu Trường-Xếp hạng Đấu Trường cao nhất đạt hạng 500
 Vàng  10
Naruto Cửu Vĩ 1
Đấu Trường-Xếp hạng Đấu Trường cao nhất đạt hạng 100
 Vàng  15
Naruto Cửu Vĩ 1
Đấu Trường-Xếp hạng Đấu Trường cao nhất đạt hạng 30
 Vàng  20
Naruto Cửu Vĩ 1
Đấu Trường-Xếp hạng Đấu Trường cao nhất đạt hạng 10
Vé Chiêu Mộ Chunin 1
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng sao Ninja-10 Ninja tăng cấp lên 2 sao
Linh Ngọc 200
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng sao Ninja-8 Jonin phẩm B tăng cấp lên 2 sao
Linh Ngọc 200
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng sao Ninja-5 Jonin phẩm B tăng cấp lên 3 sao
Linh Ngọc 300
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng sao Ninja-3 Ninja phẩm A tăng cấp lên 3 sao
Linh Ngọc 300
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng sao Ninja-1 Ninja phẩm S tăng cấp lên 3 sao
Vé Chiêu Mộ Chunin 1
Naruto Cửu Vĩ 1
Ngày 3

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  50
Quà Đổi Mảnh SSS 5
Linh Ngọc 500
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Vé Chiêu Mộ Jonin Kép 1
Linh Ngọc 1000
Xu Thông Linh 500
Chakra Kim Loại 10
Quyết chiến Kurama-Tham gia 1 lần Quyết chiến Kurama
 Vàng  5
Naruto Cửu Vĩ 1
Quyết chiến Kurama-Tham gia 3 lần Quyết chiến Kurama
 Vàng  10
Naruto Cửu Vĩ 1
Quyết chiến Kurama-Tham gia 5 lần Quyết chiến Kurama
 Vàng  15
Naruto Cửu Vĩ 1
Quyết chiến Kurama-Tham gia 9 lần Quyết chiến Kurama
 Vàng  20
Naruto Cửu Vĩ 1
Quyết chiến Kurama-Tham gia 14 lần Quyết chiến Kurama
Vé Chiêu Mộ Chunin 1
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Ngự Hồn-Đột Phá Ngự Hồn 2 lần
Hồn Ngọc 100
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Ngự Hồn-Đột Phá Ngự Hồn 4 lần
Hồn Ngọc 200
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Ngự Hồn-Đột Phá Ngự Hồn 6 lần
Hồn Ngọc 300
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Ngự Hồn-Đột Phá Ngự Hồn 8 lần
Hồn Ngọc 400
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Ngự Hồn-Đột Phá Ngự Hồn 10 lần
Vé Chiêu Mộ Chunin 2
Naruto Cửu Vĩ 1
Ngày 4

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  100
Linh Ngọc 500
Quyển Cổ Vũ 10
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Vé Chiêu Mộ Jonin Kép 1
Linh Ngọc 3000
Xu Thông Linh 1500
Chakra Kim Loại 10
Hành Trình Tu Luyện-Vượt ải Hành Trình Tu Luyện tầng 50
 Vàng  10
Naruto Cửu Vĩ 1
Hành Trình Tu Luyện-Vượt ải Hành Trình Tu Luyện tầng 60
 Vàng  20
Naruto Cửu Vĩ 1
Hành Trình Tu Luyện-Vượt ải Hành Trình Tu Luyện tầng 70
 Vàng  30
Naruto Cửu Vĩ 1
Hành Trình Tu Luyện-Vượt ải Hành Trình Tu Luyện tầng 75
 Vàng  40
Naruto Cửu Vĩ 1
Hành Trình Tu Luyện-Vượt ải Hành Trình Tu Luyện tầng 80
Vé Chiêu Mộ Chunin 2
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Nhẫn Cụ-8 món Nhẫn Cụ đột phá lên Lam +2
Quả Chakra-2 200
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Nhẫn Cụ-12 món Nhẫn Cụ đột phá lên Lam +2
Quả Chakra-2 200
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Nhẫn Cụ-16 món Nhẫn Cụ đột phá lên Lam +2
Quả Chakra-2 300
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Nhẫn Cụ-4 món Nhẫn Cụ đột phá lên Tím+3
Quả Chakra-2 300
Naruto Cửu Vĩ 1
Đột Phá Nhẫn Cụ-8 món Nhẫn Cụ đột phá lên Tím+3
Vé Chiêu Mộ Chunin 2
Naruto Cửu Vĩ 1
Ngày 5

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  100
Quà Đổi Mảnh SSS 10
Linh Ngọc 500
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Vé Chiêu Mộ Jonin Kép 1
Linh Ngọc 5000
Xu Thông Linh 2500
Chakra Kim Loại 15
Khiêu chiến sinh tồn-1 mình vượt ải khiêu chiến sinh tồn tầng 3
Kết Tinh Ngự Hồn 1000
Naruto Cửu Vĩ 1
Khiêu chiến sinh tồn-1 mình vượt ải khiêu chiến sinh tồn tầng 4
Kết Tinh Ngự Hồn 1500
Naruto Cửu Vĩ 1
Khiêu chiến sinh tồn-1 mình vượt ải khiêu chiến sinh tồn tầng 5

Kết Tinh Ngự Hồn 2000
Naruto Cửu Vĩ 1
Khiêu chiến sinh tồn-Khiêu chiến sinh tồn tầng 5 thắng 10 lần

Kết Tinh Ngự Hồn 2500
Naruto Cửu Vĩ 1
Khiêu chiến sinh tồn-Khiêu chiến sinh tồn tầng 5 thắng 30 lần
Vé Chiêu Mộ Chunin 3
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng cấp Bí Quyển-4 Bí Quyển đạt cấp 6
Điểm Bí Quyển 2000
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng cấp Bí Quyển-4 Bí Quyển đạt cấp 8
Điểm Bí Quyển 3000
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng cấp Bí Quyển-4 Bí Quyển đạt cấp 10
Điểm Bí Quyển 5000
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng cấp Bí Quyển-4 Bí Quyển đạt cấp 11
Điểm Bí Quyển 10000
Naruto Cửu Vĩ 1
Tăng cấp Bí Quyển-4 Bí Quyển đạt cấp 12
Vé Chiêu Mộ Chunin 3
Naruto Cửu Vĩ 1
Ngày 6

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  100
Quà Đổi Mảnh SSS 10
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
Linh Ngọc 500
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Vé Chiêu Mộ Jonin Kép 1
Linh Ngọc 5000
Xu Thông Linh 2500
Chakra Kim Loại 15
Điểm Sổ Tay-Điểm Sổ Tay đạt 1500

Linh Ngọc 500
Naruto Cửu Vĩ 1
Điểm Sổ Tay-Điểm Sổ Tay đạt 2000
Linh Ngọc 500
Naruto Cửu Vĩ 1
Điểm Sổ Tay-Điểm Sổ Tay đạt 2500
Linh Ngọc 1000
Naruto Cửu Vĩ 1
Điểm Sổ Tay-Điểm Sổ Tay đạt 3000
Linh Ngọc 1000
Naruto Cửu Vĩ 1
Điểm Sổ Tay-Điểm Sổ Tay đạt 4000
Vé Chiêu Mộ Chunin 3
Naruto Cửu Vĩ 1
Khảm Ngọc-Khảm 24 viên Ngọc cấp 1 trở lên
 Vàng  20
Naruto Cửu Vĩ 1
Khảm Ngọc-Khảm 24 viên Ngọc cấp 2 trở lên
 Vàng  40
Naruto Cửu Vĩ 1
Khảm Ngọc-Khảm 24 viên Ngọc cấp 3 trở lên
 Vàng  60
Naruto Cửu Vĩ 1
Khảm Ngọc-Khảm 24 viên Ngọc cấp 4 trở lên
 Vàng  80
Naruto Cửu Vĩ 1
Khảm Ngọc-Khảm 24 viên Ngọc cấp 5 trở lên
Vé Chiêu Mộ Chunin 3
Naruto Cửu Vĩ 1
Ngày 7

Phúc lợi mỗi ngày-Phúc lợi đăng nhập
 Vàng  200
Hộp Tự Chọn Ninja S+  
Phúc lợi mỗi ngày-Tích lũy nạp
Quà Tự Chọn Ninja SS 1
Linh Ngọc 5000
Xu Thông Linh 2500
Chakra Kim Loại 20
Lực chiến-Lực chiến người chơi đạt 60 vạn
 Vàng  40
Naruto Cửu Vĩ 1
Lực chiến-Lực chiến người chơi đạt 80 vạn
 Vàng  80
Naruto Cửu Vĩ 1
Lực chiến-Lực chiến người chơi đạt 100 vạn
 Vàng  120
Naruto Cửu Vĩ 1
Lực chiến-Lực chiến người chơi đạt 110 vạn
 Vàng  160
Naruto Cửu Vĩ 1
Lực chiến-Lực chiến người chơi đạt 120 vạn
 Vàng  200
Naruto Cửu Vĩ 1
Thức Tỉnh Ninja-3 Ninja phẩm A Thức Tỉnh +4
 Vàng  40
Naruto Cửu Vĩ 1
Thức Tỉnh Ninja-4 Ninja phẩm A Thức Tỉnh +4
 Vàng  80
Naruto Cửu Vĩ 1
Thức Tỉnh Ninja-5 Ninja phẩm A Thức Tỉnh +4
 Vàng  120
Naruto Cửu Vĩ 1
Thức Tỉnh Ninja-1 Ninja phẩm A Thức Tỉnh +5
 Vàng  160
Naruto Cửu Vĩ 1
Thức Tỉnh Ninja-3 Ninja phẩm A Thức Tỉnh +5
 Vàng  200
Naruto Cửu Vĩ 1

Chúc Nhẫn Giả có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

-----Bé Na kính bút-----