CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 14/07/2023

Quà Tích Lũy Nạp Tuần Đầu.

01-06-2023

Thời gian

- Bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 4 tuần đầu tiên.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nhẫn Giả tiến hành tích lũy nạp để nhận thưởng.

Phần thưởng

Số Tiền Tích Lũy Nạp Phần Thưởng Số Lượng
 ≥ 42000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 5
Linh Ngọc 1000
Chakra 100000
Quả Chakra-1 500
≥ 125000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 10
Linh Ngọc 2000
Chakra 200000
Quả Chakra-1 1000
≥ 210000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 10
Linh Ngọc 2000
Chakra 200000
Quả Chakra-1 1000
≥ 420000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 15
Linh Ngọc 5000
Chakra 300000
Quả Chakra-1 2500
≥ 750000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 30
Hộp Mảnh Ninja A 200
Chakra 600000
Quả Chakra-1 2000
≥1250000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 30
Hộp Mảnh Ninja A 200
Chakra 600000
Quả Chakra-1 2000
≥ 2250000 VNĐ  Mảnh Namikaze Minato 45
Quà Chọn Bộ Ngự Hồn A 1
Chakra 900000
Quả Chakra-1 5000
≥4200000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 45
Quà Đổi Mảnh S 200
Chakra 900000
Quả Chakra-1 5000
≥ 7500000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 60
Hộp Tự Chọn Ninja S 1
Chakra 1200000
Quả Chakra-1 5000
≥ 12500000 VNĐ Mảnh Namikaze Minato 60
Quà Chọn Bộ Ngự Hồn S 1
Chakra 1200000
Quả Chakra-1 10000

Chúc Nhẫn Giả có những giây phút thư giãn, vui vẻ cùng Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

-----Bé Na kính bút-----