CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 14/07/2023

Quỹ Trưởng Thành.

01-06-2023

Thời gian

- Vĩnh viễn.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nhẫn Giả tiến hành mua quỹ trưởng thành, tăng cấp đạt mốc có thể nhận thưởng, lợi ích hoàn trả x60 lần.

Phần thưởng

Cấp Đạt Phần Thưởng Số lượng
10  Vàng  500
20  Vàng  500
30  Vàng  1000
40  Vàng  2000
50  Vàng  3000
60  Vàng  3000

Chúc Nhẫn Giả có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

-----Bé Na kính bút-----