CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 14/07/2023

Tăng Cấp Nhận Quà.

01-06-2023

Thời gian

- Vĩnh viễn.

Đối tượng tham gia

- Tất cả Nhẫn Giả tham gia Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nhẫn Giả khi tăng cấp sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn, bên cạnh đó ưu đãi phần quà đặc biệt cho những Nhẫn Giả vượt cấp.

Phần thưởng

Cấp nhận thưởng Thưởng 1 Số lượng Tăng thêm đặc biệt
10  Vàng  100 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 50000
Quả Chakra-1 100
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
15  Vàng  100 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 100000
Quả Chakra-1 150
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
20  Vàng  150 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 150000
Quả Chakra-1 200
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
25  Vàng  150 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 200000
Quả Chakra-1 250
Vé Chiêu Mộ Chunin 5
30  Vàng  200 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 250000
Quả Chakra-1 300
Vé Chiêu Mộ Chunin 10
35  Vàng  200 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 300000
Quả Chakra-1 400
Vé Chiêu Mộ Chunin 10
40  Vàng  300 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 350000
Quả Chakra-1 500
Vé Chiêu Mộ Chunin 20
45  Vàng  300 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 400000
Quả Chakra-2 600
Vé Chiêu Mộ Chunin 20
50  Vàng  300 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 450000
Quả Chakra-2 700
Vé Chiêu Mộ Chunin 20
55  Vàng  400 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 500000
Quả Chakra-2 800
Vé Chiêu Mộ Chunin 30
60  Vàng  400 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 600000
Quả Chakra-2 900
Vé Chiêu Mộ Chunin 30
65 Vàng 500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 700000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 30
70  Vàng  400 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 800000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 40
75  Vàng  500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 900000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 40
80  Vàng  500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 1000000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 40
85  Vàng  500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 1200000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 40
90  Vàng  500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 1400000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 50
95  Vàng  500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 1600000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 50
99  Vàng  500 Số lượng Kim Cương Thẻ VIP nhận được *2
Xu 1800000
Quả Chakra-2 1000
Vé Chiêu Mộ Chunin 50

Chúc Nhẫn Giả có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

-----Bé Na kính bút-----