CHÍNH THỨC RA MẮT 10H00 NGÀY 14/07/2023

Đặc Quyền VIP.

01-07-2023

Các Nhẫn Giả thân mến,

Để các Nhẫn Giả có thể hiểu rõ hơn các ưu đãi mà chỉ VIP mới có trong  Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile, Bé Na xin giới thiệu đến cácNhẫn Giả hệ thống VIP cũng như những quyền lợi khi trở thành VIP.

 

Nội dung chi tiết

Cấp VIP Điểm VIP Đặc Quyền
VIP 0 120 Được mua Thể Lực:3 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:1 lần
Được mua Túi Phúc Xu:10 lần
Số lượt được cài lại PB:1 lần
VIP 1 570 Được mua Thể Lực:4 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:2 lần
Mua Túi Phúc Xu có xác suất nhận được: Thưởng x2
Được mua Túi Phúc Xu:20 lần
Số lượt được cài lại PB:2 lần
Mở khóa tốc độ chiến đấu x3
Mở Khóa Trò Chuyện Thế Giới
VIP 2 1470 Được mua Thể Lực:5 lần
Được mua Túi Phúc Xu:30 lần
Mở khóa tự động triệu hồi bí quyển
Được mua Quỹ Trưởng Thành
Mở khóa xây dựng Gia Tộc
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:11 lần
VIP 3 2970 Được mua Thể Lực:6 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:3 lần
Được mua Túi Phúc Xu:40 lần
Số lượt được cài lại PB:3 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:13 lần
VIP 4 4970 Được mua Thể Lực:7 lần
Được mua Túi Phúc Xu:50 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:15 lần
Mở khóa tự động khiêu chiến [Quyết chiến Kurama]
VIP 5 7970 Được mua Thể Lực:8 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:4 lần
Được mua Túi Phúc Xu:60 lần
Số lượt được cài lại PB:4 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:17 lần
VIP 6 11970 Được mua Thể Lực:9 lần
Được mua Túi Phúc Xu:70 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:19 lần
Mở khóa tính năng Lục Đạo Tiên Nhân Chúc Phúc [Huấn Luyện Ninja]
VIP 7 19970 Được mua Thể Lực:10 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:5 lần
Được mua Túi Phúc Xu:80 lần
Số lượt được cài lại PB:5 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:21 lần
VIP 8 34970 Được mua Thể Lực:11 lần
Được mua Túi Phúc Xu:90 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:23 lần
VIP 9 49970 Được mua Thể Lực:12 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:6 lần
Mua Túi Phúc Xu có xác suất nhận được:10 lần
Được mua Túi Phúc Xu:100 lần
Số lượt được cài lại PB:6 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:25 lần
VIP 10 74970 Được mua Thể Lực:13 lần
Được mua Túi Phúc Xu:110 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:27 lần
VIP 11 99970 Được mua Thể Lực:14 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:7 lần
Được mua Túi Phúc Xu:120 lần
Số lượt được cài lại PB:7 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:29 lần
VIP 12 149970 Được mua Thể Lực:15 lần
Được mua Túi Phúc Xu:130 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:31 lần
VIP 13 199970 Được mua Thể Lực:16 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:8 lần
Được mua Túi Phúc Xu:140 lần
Số lượt được cài lại PB:8 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:33 lần
VIP 14 349970 Được mua Thể Lực:17 lần
Được mua Túi Phúc Xu:150 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:35 lần
VIP 15 499970 Được mua Thể Lực:18 lần
Được mua số lượt khiêu chiến Hành Trình Tu Hành:9 lần
Được mua Túi Phúc Xu:160 lần
Số lượt được cài lại PB:9 lần
Số lượt xây dựng Gia Tộc tăng:37 lần

Chúc Nhẫn Giả có những giây phút vui chơi thư giản, thoải mái cùng Nhẫn Giả Truyền Thuyết Mobile.

-----Rem kính bút-----